طنز وکاریکاتور
آمار تلفات جاده ای در چندروز اخیر از تعداد گزینه های احتمالی استاندار فراتررفته

آمار تلفات جاده ای در چندروز اخیر از تعداد گزینه های احتمالی استاندار فراتررفته

متاسفانه در روزها و هفته های اخیر در جاده های مواصلاتی استان شاهد تصادفات مرگبار و دلخراشی بوده ایم ...
۴ مهر ۹۶ - ۱۰:۰۶
گزینه های احتمالی از میان کاندیدهای بومی برای تصدی کرسی شهرداری چابهار برابر مصوبه "گروه ترماس"

گزینه های احتمالی از میان کاندیدهای بومی برای تصدی کرسی شهرداری چابهار برابر مصوبه "گروه ترماس"

۳ گزینه از میان کاندیدهای بومی برای تصدی کرسی شهرداری چابهار برابر مصوبه "گروه ترماس" احتمال بنده شدن ...
۲۶ شهريور ۹۶ - ۱۲:۳۰