۰
معرفی جاذبه های نگین جنوب شرق کشور؛ طبیعت گردی

چشمه گلین از اعماق سرزمین مکران در جنوبی ترین نقطه کشور

گل فشان ها چشمه ای گلین در اعماق سرزمین مکران، از منحصر به فردترین و عجیب ترین پدیده های ژئوتوریستی در چابهار است.
چشمه گلین از اعماق سرزمین مکران در جنوبی ترین نقطه کشور
به گزارش چهاربهاران، «گل فشان» پدیده ای طبیعی و همانند آتشفشان به صورت تپه ای مخروطی است و به جای گدازه، از دهانه آن گاز همراه با گِل خارج می شود. این عارضه عمدتا در دشت ها و جلگه های مشرف بر دریا دیده می شود و بیشتر آنها در فاصله کمی از دریا (حداکثر ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر) استقرار یافته است.

در بین دشت کهیر و تنگ و در ۲۰ کیلومتری روستای کهیر، در مسیر جاده تنگ به گالک، سه تپه کوچک گل فشان به فاصله چند کیلومتر از هم قرار دارند