۰

استاندار از افتتاح ۱۱۷۲ پروژه طی هفته دولت در سیستان و بلوچستان خبر داد

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در هفته دولت سالجاری، تعداد 1172 پروژه با صرف اعتبار بیش از 765 میلیارد تومان و همچنین چهار میلیون دلار افتتاح می شود که این تعداد پروژه در مقایسه با تعداد پروژه‌های افتتاح شده در هفته دولت سال گذشته از لحاظ تعداد 41 درصد و از لحاظ اعتباری 53 درصد رشد داشته است.
استاندار از افتتاح ۱۱۷۲ پروژه طی هفته دولت در سیستان و بلوچستان خبر داد
به گزارش چهاربهاران، علی اوسط هاشمی افزود: تعداد 107 پروژه  با 5324621 میلیون ریال اعتبار و 1020 میلیون ریال دلار آماده کلنگ زنی است.
وی خاطرنشان ساخت: در هفته دولت سال گذشته تعداد 779 پروژه با اعتبار 458 ميليارد تومان به بهره برداري رسيد. 
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: پروژه های هفته دولت امسال نسبت به دهه مبارك فجر سال گذشته از حیث تعداد پروژه ها 48 درصد و از لحاظ اعتباري 3.5 درصد رشد دارد.
وی اضافه کرد: در دهه مبارك فجر سال گذشته تعداد 742 پروژه با 680 ميليارد تومان اعتبار به بهره برداري رسيد.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: مجموع اعتبارات استان در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم بالغ بر 783 میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال ۹۵ به 1666 میلیارد تومان رسیده است ؛یعنی در طول دولت یازدهم و با نگاه ویژه این دولت به استان، میران اعتبارات  بيش از 100 درصد رشد داشته است.
استاندار در ادامه مهم ترین پروژ ه های افتتاحی هفته دولت در استان را به شرح ذیل اعلام کرد:
حوزه راه
در حوزه راه در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 36 پروژه با اعتبار 2171727 ميليون ريال افتتاح می شود كه اين ميزان اعتبار  30.81 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاح شده اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
-  احداث 3 پل بزرگ در شهرستان كنارك (رابچ – بنديني – زر آباد) با اعتبار 930000 ميليون ريال
-  قطعه 5 و 6 بزرگراه زاهدان – زابل – دوستمحمد با اعتبار 390000 ميليون ريال
-  قطعه1 بزرگراه ميرجاوه – زاهدان – بم با اعتبار 80000 ميليون ريال
حوزه مسكن
در حوزه مسكن در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 30 پروژه با اعتبار 11666605 ميليون ريال افتتاح می شود كه اين ميزان اعتبار 16.55 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
-   2پروژه تعاوني مسكن بهزيستي با 204 واحد در زاهدان با اعتبار 163200 ميليون ريال
-   13پروژه مسكن روستايي با اعتبار 8475 ميليون ريال
حوزه اقتصاد
در حوزه اقتصاد در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 44 پروژه با اعتبار 804055 ميليون ريال افتتاح می شود كه اين ميزان اعتبار 11.41  درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
-  كارخانه توليد پاكت سيمان در زاهدان با اعتبار 300000 ميليون ريال.
-  كارخانه فرآوري ماهي و ميگو در چابهار با اعتبار 60000 ميليون ريال.
-   8مرغداري در سطح استان با اعتبار 166200 ميليون ريال
حوزه شهرداري ها و دهياري ها
در حوزه شهرداري ها و دهياري ها در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 309 پروژه كه اين ميزان اعتبار 7.72 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
-   170 پروژه بهسازي شهري با اعتبار 492081.298 ميليون ريال.
-   139 پروژه بهسازي توسط دهياري ها
حوزه برق
در حوزه برق در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 269  پروژه افتتاح می شود كه اين ميزان اعتبار 7.18 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
-  74 پروژه توسعه ، اصلاح و بازسازي شبكه برق شهري و روستايي
-  82 پروژه برق رساني به روستاهاي فاقد برق
حوزه بهداشت و درمان
در حوزه بهداشت و درمان در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 62 پروژه به افتتاح خواهد رسيد كه اين ميزان اعتبار 7.18 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
-  احداث 18 خانه بهداشت در سطح استان
-  احداث 5 مركز بهداشتي و درماني شهري و روستايي در سطح استان
-  احداث 3 كلينيك ويژه در سطح استان
حوزه آموزش
در حوزه آموزش در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 62 پروژه افتتاح می شود كه اين ميزان اعتبار 6.21 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
-  احداث و تكميل 103 كلاس درس در سطح استان
-  احداث 2 دانشكده در سطح دانشگاه هاي استان
-  خريد 3 كانكس مدرسه در سطح استان
حوزه آب
در حوزه آب در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 14 پروژه افتتاح خواهد رسيد كه اين ميزان اعتبار 4.99 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
-   7 پروژه اجرا ، توسعه و بازسازي تاسيسات آب آشاميدني روستايي
-  پروژه آبگير طرح سيستان
حوزه كشاورزي
در حوزه كشاورزي در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 221 پروژه افتتاح می شود كه اين ميزان اعتبار 3.26 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
-  66 پروژه آبياري تحت فشار در سطح شهرستان هاي استان
-  24 پروژه احداث و مرمت استخر در سطح شهرستان هاي استان
-  19 پروژه احداث جايگاه بهداشتي دام در سطح شهرستان هاي استان
حوزه فرهنگ
در حوزه فرهنگ در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 27 پروژه افتتاح می شود  كه اين ميزان اعتبار 1.9 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
-  افتتاح مجموعه سينمايي هلال با اعتبار 60000 ميليون ريال.
-  ديجيتال نمودن 20 ايستگاه تلويزيوني با اعتبار 20000 ميليون ريال
-  افتتاح مجتمع لاديز زاهدان با اعتبار 25000 ميليون ريال.
حوزه ورزش
در حوزه ورزش در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 10 پروژه با اعتبار  77416 ميليون ريال افتتاح می شود كه اين ميزان اعتبار 1.09 درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
-  افتتاح 5 سالن ورزشي در سطح شهرستان هاي استان با اعتبار 36167 ميليون ريال
-  افتتاح 4 پروژه احداث زمين چمن مصنوعي با اعتبار 7875 ميليون ريال
حوزه منابع طبيعي
در حوزه منابع طبيعي در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 9 پروژه با اعتبار  55467 ميليون ريال به افتتاح خواهد رسيد كه اين ميزان اعتبار 78/.درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
-   6پروژه مديريت هرز آب در سطح شهرستان هاي استان با اعتبار 42309 ميليون ريال
-   1پروژه نهال كاري در سطح 300 هكتار در ايرانشهر با اعتبار 10146 ميليون ريال.
حوزه هادی روستایی
در حوزه هادي روستايي در استان در هفته دولت سال جاري بالغ بر 9 پروژه با اعتبار  36210 ميليون ريال به افتتاح خواهد رسيد كه اين ميزان اعتبار 51/. درصد كل اعتبارات پروژه هاي افتتاحي اين ايام است. از مهم ترين پروژه هاي اين حوزه  ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
-   9طرح هادي روستايي در سطح روستاهاي استان با اعتبار 36210 ميليون ريال
 
پنجشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۹
کد مطلب: 450096
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *